Welkom bij AntiWitwas, de toepassing die u helpt bij uw verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving.

AntiWitwas: Veel gestelde vragen

In 1993 beoogde de antiwitwaswet preventieve maatregelen te installeren ten aanzien van ondernemingen en personen die een financieel beroep uitoefenen.
Deze wet voerde de verplichting in tot samenwerking met het oog op het opsporen van verdachte verrichtingen waarvan vermoed wordt dat zij verband houden met het witwassen van geld afkomstig uit verdachte of criminele bron.

Nadien is gebleken dat ook niet-financiële beroepen geconfronteerd werden met gevallen van witwassen van zwart geld in de legale economie.
Om tegemoet te komen aan de vindingrijkheid van sommige criminelen werden ook niet-financiële beroepen, zoals vastgoedmakelaars, onder de toepassing van de antiwitwaswet gebracht. Zo vallen de vastgoedmakelaars sinds 1998 onder toepassing van de antiwitwaswet, syndici en rentmeesters sinds 2004. Met de nieuwe Antiwitwaswet van 18 september 2017 worden de syndici echter aan het toepassingsgebied onttrokken van de antiwitwasreglementering. Het was immers steeds twijfelachtig dat syndici een rol kunnen spelen in het vermijden van witwaspraktijen, aangezien zij als vastgoedbeheerder binnen appartementsgebouwen daarmee nagenoeg nooit geconfronteerd worden.

Het antiwitwasreglement heeft als bedoeling de reeds bestaande verplichtingen ten aanzien van de vastgoedmakelaars in één document te vatten waarbij de bestaande regelgeving wordt verduidelijkt, zoals bijvoorbeeld de omschrijving van de bewijsstukken omtrent de identificatie van de cliënt.
Hoewel het merendeel van de verplichtingen reeds bestonden werden er hier en daar toch wel een aantal nieuwigheden ingelast, zoals een cliëntacceptatiebeleid uitschrijven.

De AntiWitwas-tool begeleidt de makelaar in het vervullen van zijn antiwitwas-verplichtingen.


Bezig met laden... even geduld.
Gelieve de pagina niet te herladen.

Hulp nodig?

Raadpleeg de meest gestelde vragen of contacteer ons