Welkom bij AntiWitwas, de toepassing die u helpt bij uw verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving.

AntiWitwas: Veel gestelde vragen

Binnen de tool AntiWitwas bestaan er twee soorten gebruikers, namelijk de kantoormedewerkers en de antiwitwas-verantwoordelijken.
Iedere medewerker van een organisatie die gebruik maakt van de AntiWitwas-tool, is een kantoormedewerker.
De kantoormedewerker kan:

  • een overzicht raadplegen van alle contacten en transacties;
  • een contact toevoegen, identificeren en zijn risicoprofiel bepalen;
  • een contact aanvaarden;
  • een transactie aanmaken en vervolledigen;
  • het risicoprofiel van een transactie berekenen.


Per kantoor moet ook minstens één antiwitwas-verantwoordelijke aangeduid worden.

De antiwitwas-verantwoordelijke heeft alle rechten die van toepassing zijn op de kantoormedewerker.
Daarnaast kan de antiwitwasverantwoordelijke ook:

  • meldingen van kantoormedewerkers opvolgen;
  • al dan niet beslissen om een melding te doen bij de antiwitwas-cel (CFI);


Gelet op de taken kan niet om het even wie aangeduid worden als de antiwitwas-verantwoordelijke.
Het antiwitwasreglement stelt dat deze persoon over de nodige beroepservaring, het hiërarchisch niveau en de bevoegdheden dient te beschikken die nodig zijn om deze functie effectief en autonoom te kunnen uitoefenen.
Om antiwitwas-verantwoordelijke te worden, kunt u meer informatie vinden bij het onderdeel "Hoe kan ik antiwitwas-verantwoordelijke worden?".

Bezig met laden... even geduld.
Gelieve de pagina niet te herladen.

Hulp nodig?

Raadpleeg de meest gestelde vragen of contacteer ons