Welkom bij AntiWitwas, de toepassing die u helpt bij uw verplichtingen in het kader van de antiwitwaswetgeving.

AntiWitwas: Veel gestelde vragen

De kantoormedewerker start met het ingeven van de contacten.
Per betrokken partij moet een contact aangemaakt worden.
Dit kan ofwel een persoonlijk contact zijn, of een organisatie.

Per contact vindt een eerste identificatie plaats.
Hierbij wordt het contact geïdentificeerd, wordt (indien van toepassing) de derde zaak aanbrenger aangevuld en wordt een screening van het contact uitgevoerd.
Afhankelijk van het contact (persoonlijk of organisatie) en of er een derde zaak aanbrenger is, moet hier meer of minder informatie ingevuld worden.
Op basis van de screening, wordt voor de eerste maal een waakzaamheidsniveau berekend.
De kantoormedewerker beslist zelf of hij het contact aanvaardt of weigert.

Vervolgens dient per contact ook een risicoprofiel te worden berekend.
Dit kan zowel als koper of als verkoper.

Wanneer een risicoprofiel geen verhoogde waakzaamheid aangeeft, dan kan u het risicoprofiel aanvaarden of weigeren.
Indien u het risicoprofiel aanvaardt, dan kan dit risicoprofiel aan een transactie toegevoegd worden.
Wanneer een risicoprofiel wel een verhoogde waakzaamheid aangeeft, dan wordt een melding gestuurd naar de antiwitwas-verantwoordelijke.
U motiveert in de melding of u dit risicoprofiel wenst te aanvaarden of weigeren.
De antiwitwasverantwoordelijke dient vervolgens te beslissen of er mag verder gewerkt worden met het contact, of als een melding gedaan wordt naar het CFI.
Als een risicoprofiel door de antiwitwas-verantwoordelijke gemeld wordt aan het CFI dan dient het antwoord van het CFI afgewacht te worden.

Wanneer alle contacten aangemaakt zijn en elk contact heeft een aanvaard risicoprofiel (koper of verkoper), dan kan de transactie aangemaakt worden.
Hierbij wordt eerst de referentie en het adres van de transactie ingevuld en alle partijen toegevoegd.
Vervolgens worden de (eerder financiële) details van de transactie ingegeven.
Als laatste moeten ook nog de details rond de afhandeling van de verkoop worden aangevuld.

Ook van de transactie wordt een waakzaamheidsniveau berekend.
Om dit te kunnen raadplegen, wordt €18,15 (incl. BTW) van de Wallet van de actieve organisatie afgetrokken.
Om de nieuwe tool te lanceren en de vastgoedmakelaars optimaal de nieuwe tool te laten uitproberen, loopt er voor het gebruik van de tool momenteel een kennismakingsactie.
Na de betaling krijgt u het waakzaamheidsniveau van de transactie te zien.
Wanneer er geen verhoogde waakzaamheid nodig is, kunt u de transactie afronden door de transactie te aanvaarden of te weigeren.
Bij een verhoogde waakzaamheid wordt een melding gestuurd naar de antiwitwas-verantwoordelijke.
U motiveert in de melding of u deze transactie wenst te aanvaarden of weigeren.
De antiwitwasverantwoordelijke dient vervolgens te beslissen of de transactie mag aanvaard worden, of als een melding gedaan wordt naar het CFI.
Als een transactie door de antiwitwas-verantwoordelijke gemeld wordt aan het CFI, dan dient het antwoord van het CFI afgewacht te worden.

Bezig met laden... even geduld.
Gelieve de pagina niet te herladen.

Hulp nodig?

Raadpleeg de meest gestelde vragen of contacteer ons